اختصاص ۱۰ میلیون تومان وام اشتغال به کارفرمایان زن سرپرست خانوار  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1388
در صورت اشتغال زنان سرپرست خانوار صورت می گیرد

اختصاص 10میلیون تومان وام اشتغال به کارفرمایان
اکونیوز: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران گفت: کارفرمایان کارگاه های کوچک در صورت اشتغال هر زن سرپرست خانوار زیر پوشش، مبلغ 10 میلیون تومان وام دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "داغستانی" از وجود حدود 14هزار و 500 زن سرپرست خانوار تحت پوشش خبر داد و گفت: حدود 4 هزار نفر از این زنان غیرقابل بازتوانی بوده و بدین ترتیب جزو مستمری بگیران دائمی شناخته می شوند.


وی درباره زنان سرپرست خانوار پشت نوبت استان تهران گفت،در حال حاضر تعداد پشت نوبتی ها بسیار اندک است؛ زیرا تا پایان سال گذشته همه این افراد زیر پوشش قرار گرفتند.


وی مبلغ وام خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار را بر اساس نوع حرفه ای که راه اندازی می کنند، بین سه تا پنج میلیون تومان عنوان کرد و گفت: در پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار سعی می شود، میزان وام در حدی باشد که مشکلی در بازپرداخت اقساط وام برای آنها ایجاد نشود. 


داغستانی همچنین درباره مستمری پرداختی به زنان سرپرست خانوار در سال گذشته گفت: با توجه به بعد خانوار، مستمری پرداختی به یک نفر 32 هزار تومان، خانوار دو نفره 37 هزار تومان، سه نفره 44 هزار تومان، چهار نفره 50 هزار تومان و پنج نفره به بالا 60 هزار تومان بوده است.